• Podatki
  • Riziki otrok
  • Riziki staršev
  • Riziki partnerjev
  • Riziki upokojitve
  • Zaključek

RIZIKI OTROK

"Je še dovolj časa!"

RIZIKI STARŠEV

"Meni se to ne more zgoditi!"

RIZIKI PARTNERJEV

"Se bo že znašel!"RIZIKI POVEZANI Z UPOKOJITVIJO

"Kje je šele pokojnina!"KAJ VAM JE V ŽIVLJENJU NAJBOLJ POMEMBNO

(Označite s številko kaj vam je najbolj pomembno, od 1-najbolj do 7-najmanj)